Puhelin +358 45 227 5021 info@taitentyossa.fi

Taiten Työssä

Business Coaching, muutoskonsultointi, fasilitointi, johtamisen ja esimiestyön valmennus

 

Vuorovaikutustaidot, valmentava johtaminen ja esimiestyö tukevat muutosta ja onnistuneita tuloksia.

Taiten Työssä — on Business coaching, muutoskonsultointi- ja valmennusyritys, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea sinua asiakaspalvelun ammattilainen, esimies, johtaja tai ammatinharjoittaja omassa työssäsi onnistumaan käytännönläheisellä tavalla.

 

Oletko harkinnut parantaa valmentavan johtamisen taitojasi tai mietitkö, miten saisit ihmiset mukaan muutoksessa? Entä oletko ajatellut, miten saisit parannettua tiimisi dialogia? Ota yhteyttä. Räätälöidään organisaatiollesi sopiva valmennuskokonaisuus, jolla pääsette muutoksessa eteenpäin!

 

Tai kaipaatko tukea uudessa työssäsi tavoitteiden saavuttamisessa, yrityksesi kehittämisessä tai urasuunnitelmissasi? Business Coachingin menetelmän avulla voidaan saavuttaa nopeasti tuloksia, joista on hyötyä koko organisaatiolle.

Voimme hyödyntää myös erilaisia viitekehyksiä, mittauksia ja haastatteluja valmennustemme tukena.

 

Olen Tarja Eloranta, kokenut valmentavan esimiestyön ja tietojohtamisen ammattilainen, fasilitaattori, valmentaja ja Business Coach. Minulle on tärkeää hyödyntää kunkin vahvuuksia: tämä edellyttää erilaisuuden ymmärtämistä, toisen tuntemista, kuuntelemista ja arvostamista. Kalvosettien sijaan avoin vuorovaikutus ja dialogi on avain moneen asiaan.

Verkostossamme on myös useita valmennuksen ammattilaisia käytössäsi.

N

Johtoryhmien kehittäminen

Toi­min­ta­ta­po­jen kehit­tä­mi­nen, luot­ta­mus, yhtei­seen tavoit­tee­seen täh­tää­mi­nen yli toimintorajojen. 

N

Valmentava johtaminen

Asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion, jos­sa tie­to on suu­rin pää­oma, eri­tyi­sen tär­keä tapa joh­taa tänä päivänä. 

N

Business Coaching

Busi­ness Coac­hing pro­ses­sis­sa autam­me sinua kehit­ty­mään, pää­se­mään tavoit­tei­sii­si esi­mer­kik­si roo­lin muu­tok­sen yhtey­des­sä tai uudel­le esimiehelle. 

N

Tietopääoman kartoitus

Mikä on osaa­mi­sen­ne ydin, aineet­to­man pää­oman osal­ta ja miten sitä kan­nat­taa johtaa?

N

DISC-vuorovaikutus ja työyhteisöprofiilit 

Eri­lai­suus kunniaan! 

Tar­vit­sem­me kai­ken tyyp­pi­siä ihmi­siä, tulos­ten ja eri­lais­ten näkö­kul­mien hyödyntämiseen. 

 

N

Dialogiset valmennukset

Pelil­lis­tä­mi­nen

SITRA:n Erä­tau­ko­val­men­nuk­set

Fasi­li­taat­to­ri 

Val­men­ta­ja­val­men­nuk­set

 

Katso lisää myös sisaryhtiöltämme KM Future Ky

Miten voimme auttaa sinua?

Jätä soittopyyntö tai lähetä viesti.

Tutustutaan, toisiimme kahvin/skypen  äärellä.

Tarja Eloranta,  045 2275021 tai tarja.eloranta@taitentyossa.fi