Monis­sa eri­muo­toi­sis­sa tii­meis­sä työs­ken­nel­lee­nä ja joi­ta­kin joh­ta­nee­na par­haat koke­muk­set oli­vat sil­loin, kun tii­mis­sä oli vah­va kes­ki­näi­nen luot­ta­mus jäsen­ten välil­lä. Asiois­ta pys­tyi kes­kus­te­le­maan nii­den omil­la nimil­lään, oli pal­jon avoin­ta kes­kus­te­lua mm.…

lue lisää